Rewitalizacja Parku Tysiąclecia w Zielonej Górze

* ZIELONA GÓRA
* BWA
* spotkanie: rewitalizacja Parku Tysiąclecia w Zielonej Górze
* 11 maja 2012 r. (piątek), godz. 18.00

*

Fundacja Salony i BWA w Zielonej Górze rozpoczynają właśnie projekt społecznej rewitalizacji Parku Tysiąclecia. Już w piątek w BWA odbędzie się pierwsze otwarte spotkanie dla mieszkańców, które zapowie dyskusje i wykłady, warsztaty z dziećmi i dorosłymi, a także spotkania z artystami i architektami – nad tymi  wydarzeniami nasz zespół pracuje od listopada 2011 r.

W ciągu kolejnych 18  miesięcy zaprezentowane zostaną przykłady najlepszych miejsc – parków miejskich oraz innych przestrzeni publicznych na świecie i wspólnie zastanowimy się, jakie rozwiązania moglibyśmy zastosować w Parku Tysiąclecia. Światło, dźwięk, a może interaktywne instalacje pomogą nam uczynić to miejsce bardziej przyjaznym i atrakcyjnym?

Dzięki zaangażowaniu mieszkańców zostanie przygotowana lista propozycji i zmian dla Parku Tysiąclecia. Wszystkie wspólnie wypracowane postulaty zostaną zawarte w planie rewitalizacji tego miejsca, który podsumuje cały projekt.

Zabierzcie do Parku najbliższych – znajomych, rodzinę, sąsiadów i opowiedzcie nam, jaki powinien być Park Tysiąclecia. Wspólnie mamy realny wpływ na kształtowanie przestrzeni wokół nas. Czekamy na propozycje, uwagi i wskazówki. To Wy jesteście w tym projekcie ekspertami!

Park Tysiąclecia to park miejski usytuowany w centralnej części miasta. Już niedługo teren parku zostanie poddany gruntownej rewitalizacji – zgodnie z nowym projektem zagospodarowania. Zanim rozpocznie się ten etap, będziemy obserwować i komentować wydarzenia w Parku i wspólnie z mieszkańcami zastanawiać się, jak w przyszłości powinno wyglądać i funkcjonować to miejsce.

 

 

 

Comments are closed.

Design Attack

Strona dedykowana Festiwalowi Design Attack, a także wydarzeniom związanym z szeroko pojętym wzornictwem.