Architektura i urbanistyka Wolnego Miasta Gdańska (1919-1939)

* GDAŃSK
* Dom Uphagena, oddział Muzeum Historycznego Miasta Gdańska
* wystawa: Architektura i urbanistyka Wolnego Miasta Gdańska (1919-1939)
* 25 maja 2012 r. – 3 marca 2013 r.

*

Budynki z okresu Wolnego Miasta Gdańska to najczęściej obiekty zapomniane, zaniedbane i nie cieszące się zbyt dużą popularnością. Zupełnie niesłusznie, bowiem zakamarki (i nie tylko) Gdańska pełne są architektonicznych perełek, wzniesionych właśnie w czasach międzywojennych.

Szkoła im. Heleny Lange przy al. Hallera w Gdańsku-Wrzeszczu

W 1920 r. na mocy postanowień Traktatu Wersalskiego powstało Wolne Miasto Gdańsk. Jego władze stanęły przed licznymi wyzwaniami – najważniejszym z nich było zapewnienie powiększającej się liczbie ludności godziwych warunków mieszkaniowych. Nie mniej ważne było zorganizowanie odpowiedniej ochrony zdrowia – potrzebne były nowoczesne szpitale i sanatoria. Kolejnym zadaniem było stworzenie miejsc opieki przedszkolnej i placówek szkolnych. Także administracja i firmy potrzebowały nowych budynków biurowych. To wszystko spowodowało, że w dwudziestoleciu międzywojennym wiele budowano. Tym dokonaniom poświęcona jest prezentowana w Domu Uphagena wystawa ”Architektura i urbanistyka Wolnego Miasta Gdańska (1919-1939)”.

Widok skrzyżowania ulic Kościuszki z Legionów z nową zabudową

Na ekspozycji przedstawiono planowanie przestrzenne, budownictwo mieszkaniowe (od domów jednorodzinnych po wielorodzinne), obiekty sakralne, budynki użyteczności publicznej (szkoły, szpitale, sanatoria, budynki związane z infrastrukturą komunalną, kina, gmachy administracyjne). Odrębne materiały dotyczą polskich inicjatyw budowlanych. Na poszczególnych planszach znajdują się projekty, zdjęcia archiwalne i współczesne wybranych obiektów. Ekspozycję uzupełniają cztery makiety architektoniczne oraz prezentacja mulitmedialna.

Projekt wieżowca, 1920, WMG

Kuratorzy: Ewa Barylewska-Szymańska, Wojciech Szymański
Organizatorzy: Dom Uphagena, oddział Muzeum Historycznego Miasta Gdańska, Archiwum Państwowe w Gdańsku, Herder-Institut für historische Ostmitteleuropaforschung – Institut der Leibniz-Gemeinschaft, Marburg, Gdańskie Towarzystwo Fotograficzne, Corps Baltica-Borussia Danzig zu Bielefeld, Polska Akademia Nauk, Biblioteka Gdańska.

Dom Polski w Piekle, dawny powiat Wielkie Żuławy

Przychodnia, ul. Wałowa

 

 

Comments are closed.

Design Attack

Strona dedykowana Festiwalowi Design Attack, a także wydarzeniom związanym z szeroko pojętym wzornictwem.