Cities for All Helsinki

* KATOWICE
* Rondo Sztuki, Galeria+
* wystawa: Cities for All Helsinki
* 17 listopada – 1 grudnia 2012 r.

*

Cities for All Helsinki – najlepsze przykłady zastosowań idei Design for All – Projektowanie dla Wszystkich w Europie. Wystawa ilustruje, w jaki sposób tworzyć wartość dodaną dla ludzi, firm oraz administracji publicznej poprzez projektowanie partycypacyjne oaz strategiczne myślenie projektowe.

Wystawa Cities for All Helsinki to efekt synergii pomiędzy Miastem Helsinki, będącym Światową Stolicą Kultury w roku 2012 oraz Europejskiego Roku Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej. Przedstawia najważniejsze wyzwania oraz możliwości projektowe wynikające z kwestii starzenia się społeczeństwa w Europie.


People come first! / Ludzie sią najważniejsi!
Design for All to projektowanie dla ludzkiej różnorodności, włączenia społecznego oraz równości. To podejście wymaga stawiania kreatywnych i etycznych wyzwań urbanistom, projektantom, przedsiębiorcom, urzędnikom oraz decydentom.
Celem Design for All jest umożliwienie ludziom uczestniczenia we wszystkich aspektach życia społecznego. Żeby to osiągnąć – otoczenie, przedmioty codziennego użytku, usługi, kultura i informacja, w skrócie wszystko, co zostało zaprojektowane i wytworzone przez ludzi dla ludzi, musi być dostępne i wygodne w użyciu, a także musi odpowiadać na zmieniające się potrzeby społeczeństwa. W praktyce oznacza to świadome wykorzystywanie wiedzy nt. potrzeb i aspiracji mieszkańców miast, a także wymaga uwzględnienia ich na każdym etapie procesu projektowego.

Comments are closed.

Design Attack

Strona dedykowana Festiwalowi Design Attack, a także wydarzeniom związanym z szeroko pojętym wzornictwem.