Czas na komiks!

* BIELSKO-BIAŁA
* Galeria Bielska BWA
* wystawa: Czas na komiks
* 2 – 13 kwietnia 2011 r.
* finisaż i spotkanie z twórcami komiksu – Krzysztofem Ostrowskim i Przemysławem Truścińskim – 13 kwietnia 2011 r. (środa), godz. 18.00

*

Wystawa „Czas na komiks” to prezentacja współczesnego komiksu polskiego, będąca przeglądem dokonań wybitnych rysowników działających w obszarze „komiksu realistycznego”. Zaproszeni do projektu artyści tworzą komiksy wysublimowane graficznie i narracyjnie, przełamują schematy fabularne, przebudowują język komiksu i przemycają do medium przeznaczonego dla masowego odbiorcy „treści artystyczne”. Ekspozycja posłuży jako ilustracja, przyczynek do analizy procesów zachodzących podczas umasawiania kultury, przenoszenia wzorców i technik gatunkowych z marginesów do głównego nurtu. Na wystawie prezentowane są najnowsze komiksy zaproszonych artystów oraz wybór ich prac z lat ubiegłych.

Jakub Rebelka, Zakonice Zombie

Eksponowane są oryginalne plansze – szczególnie atrakcyjne wizualnie materiały przygotowywane do druku.

Pisząc we wstępie do katalogu wystawy o swoim spojrzeniu na polski komiks, Paweł Jarodzki, wrocławski artysta i kurator, tak ocenia jego teraźniejszy byt: „Właśnie w polskim komiksie, który przez dłuższy czas był nieskrępowany brutalnymi prawami rynku, pojawia się najwięcej interesujących eksperymentów formalnych. On odradza rysunek jako autonomiczną dziedzinę, ale też bez ograniczeń czerpie ze wszystkich dokonań tej dziedziny”.

Jacek Frąś, Autobiografia

W wystawie uczestniczą: Olaf Ciszak, Jacek Frąś, Krzysztof Gawronkiewicz, Adrian Madej, Krzysztof Ostrowski, Jakub Rebelka, Maciej Sieńczyk, Aleksandra Spanowicz, Benedykt Szneider, Przemysław Truściński.

Kurator: Piotr Machłajewski

Wystawa przygotowana przez Galerię BWA w Jeleniej Górze; współorganizatorzy: Galeria BWA Zielona Góra, Studio BWA Wrocław.

Adrian Madej, Grzegorz Janusz, DNA

Adrian Madej, Grzegorz Janusz, DNA

Aleksandra Spanowicz, Dekameron

Aleksandra Spanowicz, Dekameron

Benedykt Szneider, Disintegrator

Benedykt Szneider, Disintegrator

Jacek Frąś, Autobiografia

Jacek Frąś, Autobiografia

Jakub Rebelka, Zakonice Zombie

Jakub Rebelka, Zakonice Zombie

Jakub Rebelka, Zakonice Zombie

Jakub Rebelka, Zakonice Zombie

Krzysztof Gawronkiewicz, 1969

Krzysztof Gawronkiewicz, 1969

Krzysztof Ostrowski

Krzysztof Ostrowski

Maciej Sieńczyk, Wrzątkun

Maciej Sieńczyk, Wrzątkun

Przemysław Truściński, Tomasz Kołodziejczak, Z przyczyn społecznych

Przemysław Truściński, Tomasz Kołodziejczak, Z przyczyn społecznych

Adrian Madej, Grzegorz Janusz, DNAAleksandra Spanowicz, DekameronBenedykt Szneider, DisintegratorJacek Frąś, AutobiografiaJakub Rebelka, Zakonice ZombieJakub Rebelka, Zakonice ZombieKrzysztof Gawronkiewicz, 1969Krzysztof OstrowskiMaciej Sieńczyk, WrzątkunPrzemysław Truściński, Tomasz Kołodziejczak, Z przyczyn społecznych

Comments are closed.

Design Attack

Strona dedykowana Festiwalowi Design Attack, a także wydarzeniom związanym z szeroko pojętym wzornictwem.