Heinrich Lauterbach – Architekt wrocławskiego modernizmu

* WROCŁAW
* Muzeum Architektury we Wrocławiu, ul. Bernardyńska 5
* wystawa: Heinrich Lauterbach. Architekt wrocławskiego modernizmu
* 14 grudnia 2012 r. – 17 marca 2013 r.

*

Wystawa „Heinrich Lauterbach. Architekt wrocławskiego modernizmu” prezentuje dorobek jednego z najważniejszych twórców wrocławskiej architektury okresu międzywojennego, ucznia Hansa Poelziga i jednego z głównych pomysłodawców i organizatorów wystawy Werkbundu WuWA z 1929 r.

WuWA nr 35, Wrocław, 1929

WuWA nr 35, Wrocław, 1929

WuWA nr 35, Wrocław, 1929

WuWA nr 35, Wrocław, 1929

Twórczość Heinricha Lauterbacha wynikała z fascynacji metodą twórczą i projektami jego mistrza Poelziga oraz ideami Neues Bauen. Na ukształtowanie Lauterbacha–architekta wpłynęły także kontakty z niezwykłym środowiskiem artystycznej bohemy skupionej wokół wrocławskiej Akademii Sztuki i Rzemiosła Artystycznego na przełomie lat 20. i 30., w której prym wiodły takie osobowości, jak Hans Scharoun, Adolf Rading, Oskar Moll czy Oskar Schlemmer.

Kamienica czynszowa przy ul. Kraszewskiego 8, Wrocław, 1927

Kamienica czynszowa przy ul. Kraszewskiego 8, Wrocław, 1927

Działalność projektowa Heinricha Lauterbacha obejmowała przede wszystkim budynki mieszkalne – willowe oraz wielorodzinne, czasem także będące częścią nowoczesnych, planowanych w duchu modernizmu osiedli mieszkaniowych.

Na wystawie prezentowany jest także udział architekta we wrocławskiej wystawie Werkbundu zorganizowanej w 1929 r. pod hasłem „Mieszkanie i Miejsce Pracy” (WuWA). Lauterbach, który od 1926 r. pełnił funkcję przewodniczącego śląskiego oddziału Werkbundu, był jednym z jej głównych pomysłodawców i organizatorów. Udział w wystawie, a także liczne publikacje w międzynarodowych czasopismach architektonicznych, przyniosły Lauterbachowi uznanie wykraczające poza granice Śląska, dzięki czemu w latach 30. otrzymał zlecenia na budowę willi w Czechosłowacji i Dubrowniku, które również zostaną zaprezentowane na wystawie.

Willa Jaroslava Haska, Jablonec, Czechy, 1930-1931

Willa Jaroslava Haska, Jablonec, Czechy, 1930-1931

Willa Jaroslava Haska, Jablonec, Czechy, 1930-1931

Willa Jaroslava Haska, Jablonec, Czechy, 1930-1931

Willa Jaroslava Haska, Jablonec, Czechy, 1930-1931

Willa Jaroslava Haska, Jablonec, Czechy, 1930-1931

Obrazu wrocławskiego okresu działalności Heinricha Lauterbacha dopełniają projekty powstałe po dojściu do władzy nazistów – w czasach ideologicznego wykorzystywania architektury w służbie propagandy politycznej, wrogiej modernizmowi, w których architekt usiłował mimo wszystko „przemycać” awangardowe idee lat 20.

Wrocław, 1928, ta pierzeja już nie istnieje

Wrocław, 1928, ta pierzeja już nie istnieje

Na wystawie po raz pierwszy pokazywana jest kolekcja rysunków architektonicznych i fotografii z lat 20. i 30. XX w. z prywatnego archiwum Heinricha Lauterbacha, które znajduje się obecnie w kolekcji Muzeum Architektury we Wrocławiu.

Comments are closed.

Design Attack

Strona dedykowana Festiwalowi Design Attack, a także wydarzeniom związanym z szeroko pojętym wzornictwem.