Marian Nowiński – plakaty

* WARSZAWA
* Relaks, ul. Puławska 48
* wystawa: Marian Nowiński. Plakaty
* 25 stycznia – 10 marca 2013 r.

*

Zorganizowana z kolekcji Galerii Plakatu Piotra Dąbrowskiego wystawa profesora Mariana Nowińskiego, to próba pokazania jego plakatowej twórczości w wyselekcjonowanym zestawie 50 prac z minionych 40 lat.

Marian Nowiński, Fukushima, 2011

Marian Nowiński, Fukushima, 2011

Marian Nowiński, Iran Vote, 2009

Marian Nowiński, Iran Vote, 2009

Artysta, absolwent elitarnej pracowni plakatu Henryka Tomaszewskiego w warszawskiej ASP, kontynuuje najlepsze tradycje polskiej szkoły plakatu. Jego prace nasycone są osobistymi emocjami, refleksją nad kondycją człowieka, metaforami. Od wielu lat multyplifikująca się kreska, silne kolory, mocna kompozycja pozwalają na natychmiastowe rozpoznanie autora prac.

Marian Nowiński, Wystawa malarstwa i rysunku - sytuacje, 2004

Marian Nowiński, Wystawa malarstwa i rysunku – sytuacje, 2004

Nowiński to kreator Teatru Jednego Znaku /TJZ/  – cyklu plakatów autorskich wydawanych od 1984 roku. Twórca poza warszawską ASP studiował także historię sztuki w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Sądzę, że Teatr Jednego Znaku to idealna dla artysty formuła plakatowej wypowiedzi na intrygujące go problemy człowieka w kontekście literackich i artystycznych fundamentów kultury europejskiej. Równolegle do TJZ artysta realizuje projekty na zlecenie, zawsze pozostając wierny swojemu stylowi oraz specyficznej atmosferze prac. Warto wspomnieć, że plakat to jedynie część aktywności twórczej Mariana Nowińskiego. Zajmuje się także malarstwem, rysunkiem, projektowaniem form graficznych i wydawnictw.

Marian Nowiński, Posters / Plakat, Galeria Rynek Olsztyn, 2008

Marian Nowiński, Posters / Plakat, Galeria Rynek Olsztyn, 2008

Jest profesorem Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, profesorem i dziekanem Wydziału Sztuki Nowych Mediów w Polsko-Japońskiej Wyższej Szkole Technik Komputerowych w Warszawie. Lubiany przez studentów, z zaangażowaniem zajmuje się pracą dydaktyczną. Prace artysty znajdują się w kolekcjach muzealnych i prywatnych na całym świecie, były pokazywane na kilkudziesięciu wystawach indywidualnych i setkach zbiorowych.

Kuratorem wystawy jest Piotr Dąbrowski właściciel Galerii Plakatu www.theartofposter.com

Marian Nowiński, Filmotechnika Zakład Plakatowania, 2012

Marian Nowiński, Filmotechnika Zakład Plakatowania, 2012

Marian Nowiński, Rysunek Plakat Kolor, Muzeum Południowego Podlasia, 2009

Marian Nowiński, Rysunek Plakat Kolor, Muzeum Południowego Podlasia, 2009

Marian Nowiński,  Metaphore in Poster and Drawing, 2012

Marian Nowiński, Metaphore in Poster and Drawing, 2012

Marian Nowiński, www.theartofposter.com, Galeria Plakatu Piotra Dąbrowskiego, 2013

Marian Nowiński, www.theartofposter.com, Galeria Plakatu Piotra Dąbrowskiego, 2013

Marian Nowiński, Hamlet, 1995

Marian Nowiński, Hamlet, 1995

Marian Nowiński, Międzynarodowy Plener Malarski, 2007

Marian Nowiński, Międzynarodowy Plener Malarski, 2007

Marian Nowiński, 5. Międzynarodowy Plener Malarski, 2010

Marian Nowiński, 5. Międzynarodowy Plener Malarski, 2010

Marian Nowiński, 7. Międzynarodowy Plener Malarski, 2012

Marian Nowiński, 7. Międzynarodowy Plener Malarski, 2012

Marian Nowiński, 6. Międzynarodowy Plener Malarski, 2011

Marian Nowiński, 6. Międzynarodowy Plener Malarski , 2011

Marian Nowiński, 3. Międzynarodowe Sympozjum - Plener Malarski, 2008

Marian Nowiński, 3. Międzynarodowe Sympozjum – Plener Malarski, 2008

Marian Nowiński, Dwaj panowie z Werony, 2005

Marian Nowiński, Dwaj panowie z Werony, 2005

Marian Nowiński, Hommage a Cervantes, 2005

Marian Nowiński, Hommage a Cervantes, 2005

Marian Nowiński, Poskromienie złośnicy, 1987

Marian Nowiński, Poskromienie złośnicy, 1987

Marian Nowiński, Hiszpan w Warszawie, Metafory, Metafrazy, Metamorfozy, 2006

Marian Nowiński, Hiszpan w Warszawie, Metafory, Metafrazy, Metamorfozy, 2006

Marian Nowiński, Lady Macbeth, 2008

Marian Nowiński, Lady Macbeth, 2008

Marian Nowiński, Mackie, 2007

Marian Nowiński, Mackie, 2007

Marian Nowiński, Don Kichote, 2005

Marian Nowiński, Don Kichote, 2005

 

 

Comments are closed.

Design Attack

Strona dedykowana Festiwalowi Design Attack, a także wydarzeniom związanym z szeroko pojętym wzornictwem.