Miejskie (między)przestrzenie zabawy i projekty dzieciństwa – place zabaw

* POZNAŃ
Galeria Miejska Arsenał, Stary Rynek 6
* spotkanie z cyklu (R)ewolucje dizajnu: 
Miejskie (między)przestrzenie zabawy i projekty dzieciństwa. Krótka opowieść o zwrotach w historii dizajnu placów zabaw
* p
rowadzenie: Maja Brzozowska-Brywczyńska
* 24 kwietnia 2013 r. (środa), godz. 18.00

* 

Na kartach społeczno-kulturowej biografii miejskich placów/przestrzeni zabaw znaleźć można zarówno zapis wiary w ich uspołeczniającą rolę („dzisiejszy plac zabaw to jutrzejsza republika”, formuła napędzająca działania amerykańskiego ruchu na rzecz budowy placów zabaw z początku XX wieku), jak i przekonanie o ich szkodliwości (przewrotna diagnoza Colina Warda, który w The Child in the City, przełomowej dla studiów nad miejskim dzieciństwem książce z 1978 r., pisał: „Upadek środowiska miejskiego jest wprost zależny od ilości «placów zabaw»” i miejsca te nazywał gettami). Ta intrygująca rozbieżność wynika z faktu, że mimo swojej pozornej oczywistości – wpisanej w ofertę składających się na typowy zabawowy inwentarz sprzętów – place zabaw są w miejskim krajobrazie przestrzeniami newralgicznymi. Sposoby ich projektowania wykreślają problematyczne pole, w którym przecinają się definicje dzieciństwa i wielorakie strategie lokowania dziecka w sieci społecznych relacji, konkurują ze sobą różnorodne perspektywy myślenia o zabawie oraz zderzają się wyobrażenia na temat roli miejskich przestrzeni publicznych. Jaki jest zatem (możliwy) wynik równania: dzieci + zabawa + miejska przestrzeń, rozwiązywanego z perspektywy dizajnu dla dzieci/dla zabawy/dla miasta?

Aldo van Eyck, Dijkstraat, 1954, przed i po

Aldo van Eyck, Dijkstraat, 1954, przed i po

Florian Riviere, The City Is A Playground, Dublin

Florian Riviere, The City Is A Playground, Dublin

Maja Brzozowska-Brywczyńska (1979) – doktor socjologii, adiunkt w Zakładzie Badań Kultury Wizualnej i Materialnej IS UAM. W pracy naukowej przygląda się teoretycznym podstawom i praktycznym możliwościom partycypacji dzieci w życiu społecznym, sporo uwagi poświęcając przy tym sposobom definiowania dzieciństwa za pośrednictwem architektury i dizajnu miejsc dziecięcych w przestrzeni miasta. Jest mamą, w wolnych chwilach tłumaczy książki i szydełkuje w miejscach publicznych.

(R)EWOLUCJE DIZAJNU_kwiecien_proj.Krzysztof_Ignasiak_bekarty

(R)ewolucje dizajnu – cykl comiesięcznych spotkań w Galerii Miejskiej Arsenał w Poznaniu, obejmujących kontekst, w jakim funkcjonują projektanci, jak też odbiorcy ich pracy. Docierających do mniej widocznych dziedzin dizajnu. Biorących pod lupę również sam proces projektowania i jego założenia, w tym szczególnie dążenie do zmiany rzeczywistości.

Koordynacja: Magdalena Popławska
Oprawa graficzna: Krzysztof Ignasiak (bękarty)

 

Comments are closed.

Design Attack

Strona dedykowana Festiwalowi Design Attack, a także wydarzeniom związanym z szeroko pojętym wzornictwem.