O projektowaniu informacji w przestrzeni publicznej – wykład

* LUBLIN
* Aula Wydziału Politologii UMCS w Lublinie, Plac Litewski 3
* O projektowaniu informacji w przestrzeni publicznej – otwarty wykład Justyny Kucharczyk
* 26 maja 2011 r. (czwartek), godz. 19.00

*

Znaki identyfikacyjne, logotypy, piktogramy, tekst to nośniki informacji. Nasza codzienność to ciągi takich danych wizualnych; ich opracowanie przy pomocy racjonalnych metod jest konieczne do podejmowania przez nas świadomych działań. Otwarty wykład Justyny Kucharczyk „O projektowaniu informacji w przestrzeni publicznej” ma na celu przybliżenie zagadnień jednej z ważniejszych gałęzi projektowania graficznego. W ramach wykładu będzie także mowa o odpowiedzialności w zawodzie projektanta oraz pracy w zespole i kontaktach ze zleceniodawcą.Rola prezentacji najróżniejszych znaczeń za pomocą środków graficznych jest prawdopodobnie obecnie największa w historii. Pejzaż miejski, witryny, ekrany, przedmioty to ciągi informacji. Liczba mediów, natężenie obrazów i ich skomplikowanie będą rosnąć. Organizacja danych wizualnych za pomocą racjonalnych metod jest konieczna do podejmowania przez nas świadomych działań.

W związku z tym powszechne w Polsce myślenie o projektowaniu grafiki jako upiększaniu jest niezupełnie aktualne. Wielość form podawania treści i odczuwalne na co dzień zapotrzebowanie na rzetelną informację pozwalają sądzić — jak wskazuje m.in. Jacek Mrowczyk — że grafika informacyjna i ilustracja naukowa będą stanowić najciekawszy i największy obszar projektowy XXI wieku.

Biorąc pod uwagę charakter czasów i polską rzeczywistość wydaje się, że szczególna odpowiedzialność za wprowadzanie wysokich standardów w projektowaniu informacji spoczywa na organizacjach niekomercyjnych, samorządowych, które nie są finansowo bezpośrednio zależne od rynku.

Informacje / kontakt: r@kilku.com

*

Justyna Kucharczyk – absolwentka ASP w Krakowie; pracownica ASP w Katowicach w Katedrze Komunikacji Wizualnej; ekspertka w zespole doradczym Zamku w Cieszynie; projektantka całościowych identyfikacji oraz systemów informacji wizualnej; za system informacji wizualnej dla Wydziału Teologicznego UŚ w Katowicach otrzymała wyróżnienie Śląska Rzecz 2006, a wraz z zespołem wyróżnienie Śląska Rzecz 2008 za system informacji wizualnej dla portu lotniczego w Katowicach Pyrzowicach.

Comments are closed.

Design Attack

Strona dedykowana Festiwalowi Design Attack, a także wydarzeniom związanym z szeroko pojętym wzornictwem.