Od Nieba do Piekła, od Piekła do Nieba

* KATOWICE
* Centrum Scenografii Polskiej
* wystawa: Od Nieba do Piekła, od Piekła do Nieba. Motyw anioła i diabła na scenie teatru polskiego od drugiej połowy XX wieku
* 19 grudnia – 31 marca 2012 r.

*

Anioł Stróż czy Archanioł Gabriel? Sympatyczny Boruta czy może przerażający Belzebub? Obecnie w bardzo różny sposób wyobrażamy sobie istoty nas ochraniające lub skłaniające do zła. Ich plastyczne przedstawienia odnajdziemy na ekspozycji „Od Nieba do Piekła, od Piekła do Nieba. Motyw anioła i diabła na scenie teatru polskiego od drugiej połowy XX wieku” prezentowanej w Centrum Scenografii Polskiej, Oddziale Muzeum Śląskiego.

O Zwyrtale Muzykancie - scenografia Adam Kilian

W polskim teatrze XX wieku znajdujemy ciekawe próby plastycznego ukazania postaci anioła i diabła. Często są to prace silnie zakorzenione w kulturze ludowej, odnoszące się także do ikonografii średniowiecza, czy polskiego barokowego wyobrażenia dotyczącego mieszkańców nieba i piekła. Prace Adama Stopki, Zenobiusza Strzeleckiego czy Adama Kiliana stosujące persyflażowe ujęcia postaci w XX wieku były wyznacznikami myślenia dla wielu innych scenografów. Zaprezentowane eksponaty pozwolą zwiedzającym skonfrontować własne i zarazem współczesne wyobrażenia anioła i diabła z ludowymi, średniowiecznymi czy romantycznymi postaciami przetwarzanymi w pracach scenografów drugiej połowy ubiegłego wieku.

Historyja o Chwalebnym Zmartwychwstaniu Pańskim

Wystawa prezentuje projekty scenograficzne, kostiumy, lalki, a także fragmenty dekoracji scenicznej uzupełnione wybranymi fotografiami ze spektakli. Wśród pokazanych realizacji są wybrane inscenizacje tekstów dramatów romantycznych, teatru staropolskiego, inspirującego się teatrem misteryjnym i liturgicznym, realizacje ściśle związane ze świętami Bożego Narodzenia oraz przedstawienia teatru lalkowego, sięgającego po teksty legend i podań.

Walka Jakuba z Aniołem z programu Wejście w Labirynt

Na ekspozycji pokazane są projekty scenograficzne do „Historyji o Chwalebnym Zmartwychwstaniu Pańskim” Kazimierza Dejmka i Andrzeja Stopki oraz „Żywotu Józefa” Dejmka, zarówno w scenografii Zenobiusza Strzeleckiego z 1958 r., jak i Andrzeja Stopki z 1965 r. Zobaczymy także fotosy z tak znaczących realizacji, jak „Dziady” Kazimierza Dejmka i Andrzeja Stopki z 1967 r., „Dziady” z 1973 r. Konrada Swinarskiego i Krystyny Zachwatowicz, „Dziady – dwanaście improwizacji” Jerzego Grzegorzewskiego ze scenografią Barbary Hanickiej z 1995 r. oraz „Dziady drezdeńskie” Piotra Potworowskiego z 1962 r., a także prace scenograficzne Jadwigi Mydlarskiej-Kowal, Adama Kiliana, Ewy Starowieyskiej, Zygmunta Smandzika i Zofii de Ines.

Koncepcja wystawy: Agnieszka Tabor
Współpraca kuratorska: Jolanta Niedoba
Aranżacja: Krystian Banik

 

Comments are closed.

Design Attack

Strona dedykowana Festiwalowi Design Attack, a także wydarzeniom związanym z szeroko pojętym wzornictwem.