Polacy dla zjednoczonej Europy

* Katowice, Kraków, Łódź, Poznań, Szczecin, Trójmiasto, Warszawa, Wrocław
* wystawa na bilbordach: Polacy dla zjednoczonej Europy
* od 1 lipca 2011 r.

*

Prowadzona w okresie polskiej Prezydencji w Unii Europejskiej kampania społeczna „Polacy dla zjednoczonej Europy” promuje ideę powstania w Warszawie Muzeum Komunizmu. Zwróciliśmy się do piętnastu wybitnych artystów plastyków z propozycją stworzenia prac ukazujących drogę Polski i Polaków do zjednoczonej Europy. W ten sposób powstała wyjątkowa wystawa 15 plakatów zaprojektowanych przez uznanych twórców. Warto w tym miejscu podkreślić, że większość z tych artystów była przed 1989 rokiem związana z ruchem kultury niezależnej powstającej poza cenzurą PRL.

Prezentując naszą akcję chcemy także podkreślić jej rangę artystyczną. Po raz pierwszy od kampanii wyborczej w 1989 r., która położyła kres komunizmowi w Polsce, grono tak wybitnych artystów wspólnie wzięło udział w jednym przedsięwzięciu o wymiarze ogólnokrajowym.

Dzięki firmie AMS 1 lipca plakaty te pojawią się na ulicach Warszawy i największych polskich miast (Katowice, Kraków, Łódź, Poznań, Szczecin, Wrocław i Trójmiasto). Nasza kampania adresowana jest także do turystów odwiedzających Polskę, dlatego teksty na plakatach są również w języku angielskim.

Swoje prace przygotowali dla nas: Tomasz Bogusławski, Jan Bokiewicz, Andrzej Budek, Jacek Ćwikła, Wiesław Gołuch, Michał Jędrczak, Roman Kalarus, Zbigniew Kołaczek, Wojciech Kołyszko, Piotr Młodożeniec, Wojciech Müller, Romuald Oramus, Wiesław Rosocha, Eugeniusz Skorwider i Małgorzata Śliwińska. Przywołują one ducha „polskiej szkoły plakatu” z jej najlepszych czasów.

Dziękujemy wszystkim Autorom oraz Panu Jerzemu Brukwickiemu, bez którego pomocy nie udałoby się nam zrealizować tego projektu.

Tomasz Bogusławski – grafik. Ur.1958. Studia: PWSSP Gdańsk, dyplom 1982. Autor wielu plakatów kulturalnych i społecznych nagrodzonych na prestiżowych konkursach plakatów w kraju i za granicą. Współtworzył „drugi obieg”. W latach 2002-2008 rektor Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Profesor gdańskiej ASP. Mieszka w Gdańsku.

*

Jan Bokiewicz – grafik, typograf, ilustrator. Ur. 1941. Studia: ASP Warszawa, dyplom 1967. Współtworzył „drugi obieg”. Laureat Nagrody „Solidarności” Komitetu Kultury Niezależnej (1985) i wielu prestiżowych nagród krajowych i zagranicznych w konkursach grafiki wydawniczej i plakatów. Współpracownik najważniejszych polskich oficyn wydawniczych. Mieszka w Warszawie.

*


Andrzej Budek – grafik. Ur. 1959. Studia: ASP Warszawa, dyplom 1984. Współtworzył „drugi obieg”. Laureat VII Biennale Européenne de la Gravure w Mulhouse (Francja), 1986. Z Jackiem Ebertem założył i prowadzi studio kreatywne „Kotbury”. Mieszka w Warszawie.

*

Jacek Ćwikła – grafik, rysownik. Ur.1950. Studia: PWSSP Wrocław, dyplom 1974. Współtworzył „drugi obieg”. Laureat prestiżowych nagród na najważniejszych wystawach i konkursach sztuki plakatowej w kraju i za granicą. Mieszka we Wrocławiu.

*


Wiesław Gołuch – grafik. Ur. 1949. Studia: PWSSP Wrocław, dyplom 1974 (Katedra Form Przemysłowych), 1976 (Katedra Grafiki). Współtworzył „drugi obieg”. Laureat prestiżowych nagród na najważniejszych wystawach i konkursach sztuki plakatowej w kraju i za granicą. Profesor wrocławskiej ASP. Mieszka we Wrocławiu.

*

Michał Jędrczak - grafik, rysownik, malarz. Ur. 1955. Studia: ASP Warszawa, dyplom 1979. Autor wielu opracowań graficznych i typograficznych książek i publikacji. Współtworzył „drugi obieg”. Adiunkt warszawskiej ASP. Mieszka w Warszawie.

*

Roman Kalarus – grafik, malarz, scenograf. Ur. 1951. Studia: ASP Kraków, oddział w Katowicach, dyplom 1976. Współtworzył „drugi obieg”. Laureat licznych nagród na najważniejszych wystawach i konkursach sztuki plakatowej na świecie. Profesor katowickiej ASP. Mieszka w Katowicach.

*

Zbigniew Kołaczek – rysownik, ilustrator, malarz. Ur. 1964. Studia: ASP Warszawa, dyplom 1989. Laureat wielu nagród krajowych i zagranicznych w konkursach ilustracji książkowych i rysunku satyrycznego. Współpracownik m.in. „Gazety Wyborczej”, „Pentliczka”, „Placu Słonecznego 4”. Mieszka w Żyrardowie.

*

Wojciech Kołyszko – grafik, rysownik, ilustrator, malarz, autor książek dla dzieci i młodzieży oraz różnego rodzaju projektów edukacyjnych. Ur. 1956. Studia: PWSSP Gdańsk, dyplom 1981. Współtworzył „drugi obieg”. Mieszka w Gdańsku.

*

Piotr Młodożeniec – grafik, malarz. Ur. 1956. Studia: ASP Warszawa, dyplom 1981. Współtworzył „drugi obieg”. Laureat licznych nagród na najważniejszych wystawach i konkursach sztuki plakatowej na świecie. Mieszka w Warszawie.

*

Wojciech Müller – grafik, fotograf, scenograf. Ur.1947. Studia: PWSSP Poznań, dyplom 1972. Współtworzył „drugi obieg”. W latach 1990-1996 i 2002-2005 rektor Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu. Profesor poznańskiego Uniwersytetu Artystycznego. Mieszka w Poznaniu.

*

Romuald Oramus – malarz, grafik, autor tekstów o sztuce. Ur. 1953. Studia: ASP Kraków, dyplom 1979. Współtworzył „drugi obieg”. Profesor krakowskiego Uniwersytetu Pedagogicznego. Mieszka w Krakowie.

*

Wiesław Rosocha – grafik, rysownik. Ur. 1945. Studia: ASP Warszawa, dyplom 1974. Współtworzył „drugi obieg”. Laureat licznych nagród na najważniejszych wystawach i konkursach sztuki plakatowej na świecie. Mieszka w Warszawie.

*

Eugeniusz Skorwider – grafik, malarz. Ur. 1954. Studia: PWSSP Poznań, dyplom 1981. Współtworzył „drugi obieg”. Laureat licznych nagród na najważniejszych wystawach i konkursach sztuki plakatowej na świecie. Profesor poznańskiego Uniwersytetu Artystycznego. Mieszka w Poznaniu.

*

Małgorzata Śliwińska – graficzka. Ur. 1954. Studia: ASP Warszawa, dyplom 1978. Współtworzyła „drugi obieg”. Laureatka licznych nagród i wyróżnień za opracowania graficzne książek i czasopism. Dyrektor artystyczny tygodnika „Forum”. Mieszka w Warszawie.

*

Muzeum Komunizmu

Pomysł budowy w Warszawie Muzeum Komunizmu liczy już 12 lat. Zaczęło się od fundacji założonej przez Andrzeja Wajdę, Jacka Fedorowicza i Czesława Bieleckiego.

W latach 2001-2003 odbyło się kilka wystaw organizowanych przez fundację „Socland”: w Krakowie, w Nowej Hucie, w Łodzi i w Warszawie.

W styczniu 2005 roku powołano Biuro do Spraw Budowy Muzeum Komunizmu przy Stołecznym Zarządzie Rozbudowy Miasta. Odbyła się pierwsza konferencja  programowa „Komunizm do muzeum”. W 2007 roku jako jeden z elementów przyszłego muzeum została zorganizowana wystawa (i towarzysząca jej konferencja) „Bibuła – Od wolnego słowa do wolności”. Trwały też prace koncepcyjne, powstało kilka projektów wystawy stałej.

W 2008 roku Zespół ds. Budowy Muzeum zorganizował konferencję „Pamięć po komunizmie” z udziałem naukowców, historyków, muzealników. Gośćmi konferencji byli m.in. Prezydent m.st. Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz, ówczesny Marszałek Sejmu Bronisław Komorowski. Jako gość specjalny wystąpił Lech Wałęsa. Wszyscy oni wsparli ideę budowy muzeum komunizmu w Warszawie.

Innym ważnym przedsięwzięciem było zorganizowanie w Warszawie w dwudziestą rocznicę wyborów z czerwca 1989 r. dwutygodniowego cyklu przedstawień, spotkań z młodzieżą, wystaw i dyskusji „Niespodzianka 2009”.

Zespół ma na swym koncie przygotowanie wielu wystaw, w tym plakatów „Solidarności”, czy historycznych zdjęć Erazma Ciołka. Towarzyszyły im odpowiednie publikacje. Zbieramy też relacje świadków historii. Ponadto Zespół przez cały czas współpracuje z mediami, teatrami, twórcami filmów, autorami wystaw, studentami, uczniami, udzielając pomocy w zakresie np. poszukiwania źródeł, pamiątek i dokumentów i dzieląc się wiedzą na temat historii Polski i Europy XX wieku. Wydaliśmy kilka publikacji dla uczniów szkół ponadpodstawowych, które przekazaliśmy do szkolnych bibliotek.  Pracownicy Zespołu na zaproszenie szkół często biorą udział w spotkaniach z młodzieżą.

Cały czas trwa też gromadzenie eksponatów, w szczególności ze zbiorów prywatnych.

W 2008 roku prezydent miasta Hanna Gronkiewicz-Waltz powołała Pełnomocnika do Spraw Budowy Muzeum. Jest nim Wojciech Borowik. Siedziba przyszłego muzeum będzie się mieścić w Pałacu Kultury i Nauki.

 

 

Comments are closed.

Design Attack

Strona dedykowana Festiwalowi Design Attack, a także wydarzeniom związanym z szeroko pojętym wzornictwem.