Pomorskie meble malowane

* SZCZECIN
* Muzeum Narodowe
* wystawa: Pomorskie meble malowane
* 21 października 2011 r. – 22 kwietnia 2012 r.

*

Wystawa „Pomorskie meble malowane” poprzez prezentację dawnego ludowego meblarstwa ma na celu ukazanie fragmentu tradycyjnej, historycznej kultury Pomorza Zachodniego.

Wnętrze mieszkalne jest jednym z tych elementów kultury, w którym różnice wynikające ze stanu majątkowego, przynależności społeczno-zawodowej, a także indywidualny gust są wyraźnie widoczne. W tradycyjnej kulturze ludowej – niezależnie od regionu – wnętrza i zgromadzone sprzęty miały pewne cechy wspólne. Równocześnie każdy region posiadał wyróżniające go cechy, widoczne nie tyle w formie, ile w zdobnictwie. Ludowe meble Pomorza Zachodniego XVIII i XIX w. charakteryzowały się przede wszystkim bogatą, florystyczną malaturą na ciemnoniebieskim lub ciemnozielonym tle.

Krzesło, pow. Pyrzyce, 2. poł. XIX w. Muzeum Narodowe w Szczecinie. Fot. Grzegorz Solecki

Ekspozycja ze zbiorów własnych Działu Etnografii Pomorza Muzeum Narodowego w Szczecinie poprzez prezentację dawnego ludowego meblarstwa ma na celu ukazanie fragmentu tradycyjnej, historycznej kultury Pomorza Zachodniego. Na wystawie przedstawione są trzy wnętrza mieszkalne odtwarzające stan z połowy XIX w.: izba z domu rybaka z pobrzeża Bałtyku, izba z domu rolnika z okolic Pyrzyc i izba z powiatu kamieńskiego (kultura rolniczo-rybacka). Wnętrza te są wyposażone także w ceramikę, tkaniny, obrazy, pościel, narzędzia i sprzęty codzienne. Wystawa uzupełniona została o fotografie archiwalne, obrazy, plany domostw oraz szablony do malowania mebli.

Fotel, Pomorze Zachodnie, 1794. Muzeum Narodowe w Szczecinie. Fot. Grzegorz Solecki

Wystawie towarzyszy katalog zbiorów „Pomorskie meble malowane ze zbiorów Muzeum Narodowego w Szczecinie” (seria Pomorskie zbiory etnograficzne, tom 2).

Kuratorka: Iwona Karwowska (Dział Etnografii Pomorza, Muzeum Narodowe w Szczecinie)

Łóżko, Stary Przylep, gm. Warnice, pow. Pyrzyce, 1787. Muzeum Narodowe w Szczecinie. Fot. Grzegorz Solecki

 


 

Comments are closed.

Design Attack

Strona dedykowana Festiwalowi Design Attack, a także wydarzeniom związanym z szeroko pojętym wzornictwem.