Sztuka widzenia – konkurs na projekt zabawki dla dziecka słabowidzącego

(termin: do 31 lipca 2011 r.)

*

Udział w konkursie „Sztuka widzenia” polega na opracowaniu projektu oraz konstrukcji zabawki, która wspomagałaby proces stymulacji wzroku u dzieci słabowidzących w wieku przedszkolnym (3-4 lata).

Zabawka taka, oprócz funkcji czasoumilacza powinna stymulować wzrok, np. poprzez zaangażowanie sygnałów świetlnych podczas realizacji konkretnych zadań. Wskazane jest pobudzanie także pozostałych zmysłów (takich jak słuch, węch, smak czy dotyk), które są przede wszystkim wykorzystywane przez dzieci słabowidzące. Prototyp zabawki powinien rozbudzać w dziecku ciekawość, zachęcić do zabawy i jednocześnie wspomagać rehabilitację. Kryteria oceny obejmować będą, oprócz stopnia realizacji wskazanych powyżej ramowych założeń projektu, również bezpieczeństwo działania urządzenia oraz możliwość jego wykorzystania w placówkach terapeutycznych czy też bezpośrednio w domach dzieci słabowidzących. Należy tu zaznaczyć, że nie istnieją ograniczenia wymiarów przestrzennych prototypu biorącego udział w konkursie. Stopień komplikacji zabawki oraz jej rozmiar zależą tylko i wyłącznie od inwencji autora.

W celu odpowiedniego ukierunkowania prac nad projektami serdecznie zachęcamy do korzystania z dostępnych źródeł na temat schorzeń wzroku oraz tego, w jaki sposób dzieci dotknięte nimi widzą świat i reagują na niego. W pierwszej kolejności zachęcamy do odwiedzenia odpowiednich placówek i, w miarę możliwości, obserwacji lub kontaktu z dziećmi słabowidzącymi w celu głębszego rozeznania ich potrzeb. Ponadto wiedzę w tym zahttp://designattack.pl/wp-admin/post-new.php?post_type=postkresie można czerpać z literatury bądź źródeł internetowych zaproponowanych w zakładce Wskazówki.

W Konkursie może wziąć udział każdy, kto chce wybrać się w podróż do świata dzieci słabowidzących ! Prace można zgłaszać indywidualnie lub zespołowo (w zespołach maksymalnie 4-osobowych).  Konkurs nie jest przeznaczony dla firm specjalizujących się w produkcji zabawek oraz ośrodków pośredniczcych w ich produkcji oraz sprzedaży.

Termin nadsyłania prac to 31 lipca 2011 r. na adres: Koło Naukowe SPIE, Instytut Fizyki UMK,  ul. Grudziądzka 5/7, 87-100 Toruń, z dopiskiem „Konkurs Sztuka Widzenia”

Nagrody:
Nagrody za trzy pierwsze miejsca po potrąceniu zryczałtowanego podatku od osób fizycznych wynoszą odpowiednio:
I nagroda – 5.000 zł;
II nagroda – 3.000 zł;
III nagroda – 1.000 zł.

Oceną zgłoszonych projektów zajmie się 15-osobowa Komisja Konkursowa, w skład której wchodzą specjaliści w dziedzinie prowadzenia terapii dla dzieci słabowidzących, pedagodzy oraz naukowcy na co dzień zajmujący się m.in. poszukiwaniem rozwiązań w zakresie diagnostyki i leczenia chorób oczu.

Pytania związane z konkursem prosimy kierować drogą mailową na adres: osa@fizyka.umk.pl lub telefonicznie pod numerem: 56 611 32 14.

Regulamin konkursu Sztuka widzenia

Formularz zgłoszeniowy – konkurs Sztuka widzenia

Więcej na stronie konkursu

Comments are closed.

Design Attack

Strona dedykowana Festiwalowi Design Attack, a także wydarzeniom związanym z szeroko pojętym wzornictwem.