Modernizm w Nowej Hucie

* KRAKÓW * Oddział Muzeum Historycznego Miasta Krakowa, Dzieje Nowej Huty, os. Słoneczne 16 * wystawa: Modernizm w Nowej Hucie * 19 kwietnia – 1 lipca 2012 r. * Lata 60. w Nowej Hucie – urbanistyka, architektura i wnętrza. Wystawa „Modernizm w Nowej Hucie” obejmuje lata 1956-1970, czyli tzw. epokę gomułkowską, nazywaną często, choć mało precyzyjnie, latami sześćdziesiątymi. Odbiornik telewizyjny „Szmaragd”, Warszawskie... Read More

Uroda codzienności

* ŁÓDŹ * Muzeum Miasta Łodzi * wystawa: Uroda codzienności. Sztuka użytkowa XIX – XX w. * 8 lutego – 30 kwietnia 2011 r. * Kultura mieszkaniowa jest pojęciem niejednoznacznym i niełatwym do zdefiniowania. Mieszkanie jest bowiem przestrzenią o ściśle wyznaczonych granicach i funkcjach. Przestrzeń ta ma zaspakajać nie tylko podstawowe ludzkie potrzeby, ale także zawarte jest w niej pragnienie wygody i luksusu. Odzwierciedla się... Read More

Design Attack

Strona dedykowana Festiwalowi Design Attack, a także wydarzeniom związanym z szeroko pojętym wzornictwem.