Typolub – Lubelskie Spotkania Typograficzne

* LUBLIN
* Izba Drukarstwa przy Ośrodku Brama Grodzka – Teatr NN, ul. Żmigród 1
* wydarzenie: Typolub - Lubelskie Spotkania Typograficzne
* 16–18 listopada 2012 r.

*

Typolub jest cyklem spotkań poświęconych typografii i grafice użytkowej. Chcemy, aby Lublin stał się miejscem wymiany doświadczeń pomiędzy tradycją typograficzną Wschodu i Zachodu. Ponadto zależy nam na obudzeniu zainteresowania cyrylickim liternictwem, ponieważ uważamy typografię za jedno z narzędzi budowania dialogu. To również kolejna próba włączenia projektowania graficznego do aktualnej dyskusji na temat znaczenia komunikacji międzykulturowej. Interesuje nas także pokazanie i lepsze zrozumienie relacji między tradycyjnym medium, jakim jest druk a nowymi, cyfrowymi wcieleniami typografii, dlatego będziemy starali się przybliżyć zmiany zachodzące w grafice użytkowej związane z rewolucją informacyjną i nowymi mediami.

W programie m.in.:

Prezentacje
• How I became a type designer? – Andreas Seidel
• Typografia na ekranie, techniczny poradnik dla początkujących – Daniel Mizieliński
• Elektrobiblioteka – Waldemar Węgrzyn
• Cyrillic in Modern Context: Why do we still use Cyrillic? – Alexei Vanyashin
• Germantype: writings from Dresden – Vincenz Kurze
• Tip top typo typów, czyli lubelska komunikacja wizualna – Jarosław Koziara
• Wizualizacja danych tekstowych – Krzysztof Trzewiczek
• Cyrylica w Polskiej przestrzeni publicznej – multiskryptowe studium przypadku – Marian Misiak
• „Litera” Tomaszewskiego, czyli pierwsze polskie pismo typograficzne (1966–1978) – Monika Marek
• Papiery niepowlekane – Michał Buthner-Zawadzki
• Pogranicze i upamiętnienia. Alfabetyzacja, abecadło i próba twórczej konfrontacji – Filip Modrzejewski
• Przygotowanie książki do druku – Dorota Niedziałkowska
• Promocja wydawnictwa „Typografia książki. Podręcznik projektanta” – Robert Oleś
• Subiektywne spojrzenie na niektóre makrotypograficzne i mikrotypograficzne aspekty projektowania typowej książki – Robert Oleś
• Prezentacja wyników warsztatów typografii algorytmicznej – Zofia Oslislo-Piekarska

Warsztaty
• Projektowanie kroju pisma – Łukasz Dziedzic
• Spacer typograficzny – Filip Modrzejewski
• Warsztat introligatorski – Krystyna Łuszczew
• Warsztat sitodruku – Bartłomiej Bernat
• Warsztaty typografii algorytmicznej – Zofia Oslislo-Piekarska, Krzysztof Trzewiczek

Konsultacje
• Łukasz Dziedzic
• Jarosław Koziara
• Marian Misiak
• Daniel Mizieliński

Wystawy
• Elektrobiblioteka – instalacja – Waldemar Węgrzyn
• Typo Funy – Jarosław Koziara

Zapisy na wydarzenie na stronie: www.typolub.pl

 

Comments are closed.

Design Attack

Strona dedykowana Festiwalowi Design Attack, a także wydarzeniom związanym z szeroko pojętym wzornictwem.