Warsztaty architektoniczne OSSA Lublin 2012

* LUBLIN
* warsztaty: XVI warsztaty architektoniczne Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Studentów Architektury OSSA Lublin 2012 – Negatyw
* 21-28 października 2012 r.

*

XVI warsztaty architektoniczne Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Studentów Architektury OSSA Lublin 2012 organizowane są przez studentów Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej we współpracy z Warsztatami Kultury i Fundacją Rozwoju Politechniki Lubelskiej. Temat spotkania brzmi „Negatyw”. Warsztaty będą dotyczyły pięknych, ale zaniedbanych obszarów Lublina.

Działając na zasadzie negatywu – poprzez odwrócenie pierwszego wrażenia – uczestnicy podejmą próbę przedstawienia na nowo wybranych miejsc i pokazania, jak wartościowe i atrakcyjne jest ich położenie. Ideą warsztatów jest myślenie kategoriami innymi niż przyjęte dotychczas oraz wskazanie możliwości wykorzystania ukrytego potencjału. Podczas warsztatów poruszony zostanie także problem wyludniania się miasta. Uczestnicy zostaną poproszeni o odniesienie się do tego zagadnienia i poszukanie nowych rozwiązań, przydatnych bezpośrednio w Lublinie, jak również w ich własnym środowisku.

W sobotę 27 października o godz. 12.00 w sali widowiskowej Warsztatów Kultury rozpocznie się prezentacja projektów i innych efektów warsztatów, zaś po godz. 14.30 nastąpi dyskusja z udziałem recenzentów: prof. dra hab. arch. Sławomira Gzella i dra Jarosława Trybusia.

Pracy warsztatowej będzie towarzyszyć cykl otwartych wykładów w sali widowiskowej Warsztatów Kultury, które wygłoszą tutorzy prowadzący grupy studentów:

23 października (wtorek)
godz. 15.00 – Pracownia M. i A. Domicz
godz. 19.00 – Mona Elisabeth Steinsland + prezentacja Warsztatów Kultury – Zbigniew Sobczuk

24 października (środa)
godz. 15.00 – grupa Centrala
godz. 19.00 – Jednostka Architektury

25 października (czwartek)
godz. 15.00 – Aleksandra Wasilkowska
godz. 19.00 – Marcin Kwietowicz
godz. 19.30 – Łukasz Kowalski

Inauguracja Warsztatów OSSA nastąpi w niedzielę 21 października o godz. 17.00 w auli I Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki lubelskiej przy ulicy Nadbystrzyckiej 40. Po inauguracji o godz. 18.00 odbędzie się wykład wprowadzający Huberta Trammera.

W poniedziałek 22 października o godz. 18.30 w auli I Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej  rozpocznie się maraton krótkich wykładów prezentujących ciekawe doświadczenia Lublina. Wygłoszą je:
Józek Szopiński – który „uciszył Michę”,
Boniek Falicki – współtwórca skatespotów i skate parku 1st Floor,
Aleksander Wiącek – Porozumienie Rowerowe,
Robert Zając – System Informacji Miejskiej dla Lublina,
Ewa Kipta – urbanistka, prekursorka szerokiego udziału mieszkańców w planowaniu,
Renata Kiełbińska – projekty „Senior Graffiti” i „Kurs upiększania Świata”,
Jan Kamiński – organizator społecznych konsultacji parków Rusałka i Ludowego, przewodniczący Rady Kultury Przestrzeni przy Prezydencie Miasta Lublin,
Jacek Werner – reprezentant Forum Rozwoju Lublina i akcji „Pandemia estetyki”,
Hubert Mącik – Miejski Konserwator Zabytków, wywodzący się z Forum Rozwoju Lublina i forum skyscrapercity.com.

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Studentów Architektury (OSSA) powstało 1997 r. Zrzesza studentów polskich uczelni z kierunków architektonicznych. Najważniejszym jego przedsięwzięciem jest organizowanie corocznych warsztatów studenckich. Impreza każdego roku odwiedza inne miasto i wyższą uczelnię o profilu architektonicznym.

www.ossa2012.blogspot.com

 

Comments are closed.

Design Attack

Strona dedykowana Festiwalowi Design Attack, a także wydarzeniom związanym z szeroko pojętym wzornictwem.