Wystawa studentów kierunku Architektura i Urbanistyka

* ZIELONA GÓRA
* Galeria BWA, al. Niepodległości 19
* wystawa studentów kierunku Architektura i Urbanistyka
* 12-13 czerwca 2012 r.

*

Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska Uniwersytetu Zielonogórskiego, Urząd Miasta Zielona Góra oraz BWA w Zielonej Górze zapraszają na wystawę studentów kierunku Architektura i Urbanistyka.

Jedna z makiet na wystawie - projekt zagospodarowania Placu Słowiańskiego w Zielonej Górze

W ramach stałego porozumienia o współpracy Urzędu Miasta Zielona Góra z Uniwersytetem Zielonogórskim w roku 2012 zorganizowane zostały urbanistyczne praktyki studenckie. Studenci II roku studiów dziennych oraz I roku studiów zaocznych kierunków Architektura i Urbanistyka mieli za zadanie opracowanie koncepcji urbanistycznej wybranych przez Biuro Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Zielona Góra fragmentów obszaru Śródmieścia. Tereny, dla których studenci opracowują swoje koncepcje objęte są pracami nad zmianami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, prowadzonymi obecnie przez Urząd Miasta. Prace te mają na celu przedstawienie – w sposób bardziej szczegółowy – propozycji projektowych zapisywanych w formule aktów prawa miejscowego.

 

 

Comments are closed.

Design Attack

Strona dedykowana Festiwalowi Design Attack, a także wydarzeniom związanym z szeroko pojętym wzornictwem.