Życie między budynkami – wykład

* ZIELONA GÓRA
* BWA w Zielonej Górze,
* wykład: Życie między budynkami. Przestrzenie wspólne i spółdzielczość w architekturze modernizmu
* 11 marca 2013 r. (poniedziałek), godz. 19.00

*

Życie między budynkami. Przestrzenie wspólne i spółdzielczość w architekturze modernizmu, to drugie spotkanie z cyklu Biuro Architektury.

Zmiany, jakie możemy obserwować we współczesnych miastach ukazują dwie prawidłowości: z jednej strony postępującą degradację modernistycznych przestrzeni wspólnych, z drugiej zaś rosnące zainteresowanie młodego pokolenia ideą życia we wspólnocie. W krajach skandynawskich coraz popularniejszy staje się cohausing, w Polsce podejmowane są prospołeczne inicjatywy, jak na przykład festiwal „Warszawa w Budowie”, czy próby zawiązania spółdzielni. Wykład przybliży koncepcje modernistycznych architektów dotyczące uzdrowienia miast, a wraz z nimi całego społeczeństwa, poprzez architekturę. W Polsce ważną rolę w tych przemianach odegrał ruch spółdzielczy. Na przykładzie robotniczych osiedli Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej i luksusowej architektury modernizmu prześledzimy, jaką rolę w społeczeństwie odgrywają przestrzenie wspólne i jak z biegiem lat zmienia się sposób ich użytkowania.

Prowadzenie wykładu: Karolina Andrzejewska, Fundacja Architektury

Architektura

Karolina Andrzejewska - historyczka sztuki, absolwentka Instytutu Historii Sztuki na Uniwersytecie Warszawskim, współzałożycielka i wiceprezes Fundacji Architektury. Zajmuje się architekturą i wzornictwem przemysłowym XX wieku oraz edukacją kulturalną. Prowadzi badania z zakresu architektury mieszkaniowej 20-lecia międzywojennego. Publikowała w Rerum Artis, współpracuje z Muzeum Sztuki Nowoczesnej i Galerią Raster. Angażuje się w projekty łączące sztuki wizualne i architekturę.

Comments are closed.

Design Attack

Strona dedykowana Festiwalowi Design Attack, a także wydarzeniom związanym z szeroko pojętym wzornictwem.